Dziś są imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Wybierz język:
 05-09-2011 11:03

GIMNAZJUM XXI WIEKU

2 września 2011 r. władze samorządowe Gminy Korfantów oddały do użytku nowy budynek gimnazjalny w Korfantowie.

Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in.: Pani Poseł Janina Okrągły, Pan Poseł Tomasz Garbowski; Pan Norbert Krajczy – Senator RP; Pan Józef Sebesta – Marszałek Województwa, Pan Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda; Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, oraz „goście honorowi”: ks. prałat prof. dr hab. Józef Pater, prof. dr hab. inż. Czesława Jasiewicz, dr Ryszard Miążek, dr Radosław Marcinkiewicz.
Po uroczystym przemówieniu Burmistrza Korfantowa – Pana Zdzisława Martyny oraz Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie – Pani Małgorzaty Sinickiej nastąpiły gratulacje dla władz Gminy oraz słowa uznania za podjętą inicjatywę oraz wszelkie działania, których zakończeniem jest nowoczesny obiekt gimnazjalny.

Następnie po krótkim występie artystycznym Burmistrz Korfantowa wręczył podziękowania dla osób oraz instytucji, które wniosły znaczący wkład w budowę gimnazjum. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pan Jan Sadowski – inspektor nadzoru budowlanego INWESDIM Opole; Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek S.C. z Ostrowa Wielkopolskiego; Starostwo Powiatowe w Nysie; Powiatowy Urząd Pracy w Nysie; Pan Edward Kuczer – Prezes Agencji Ochrony „Gwarant” S.A. w Opolu; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego; oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Należy nadmienić, że ZGKiM w Korfantowie był głównym wykonawcą inwestycji.
W podziękowaniu za wspaniałą bazę dydaktyczną wyrazy wdzięczności skierowano na ręce Burmistrza Korfantowa oraz Przewodniczących Rad Miejskich w Korfantowie: kadencji 1998-2002 – Pana Janusza Wójcika, kadencji 2002-2006 oraz kadencji 2006-2010 - Pana Jana Oleksowa, a także kadencji 2010 – 2014 – Pana Kazimierza Didyka od uczniów Gimnazjum oraz grona pedagogicznego, a także rodziców uczniów.
Po wręczonych podziękowaniach Burmistrz Korfantowa wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej odsłonili tablicę pamiątkową, na której widnieje złota myśl Cycerona: „Czyż możemy narodowi ofiarować większy dar nad wychowanie i wykształcenie młodzieży?”. Pani Dyrektor Gimnazjum –Małgorzacie Sinickiej wręczono akt przekazania placówki oraz symboliczny „klucz” do otwarcia nowego obiektu. Dyrektor Gimnazjum otrzymała również kronikę pamiątkową, w której dokonano pierwszych wpisów począwszy od momentu budowy gimnazjum.

Ks. prałat Andrzej Ziółkowski oraz ks. prałat Józef Pater poświecili budynek. Następnie przecięto uroczyście wstęgę i zaproszono wszystkich przybyłych gości do zwiedzania budynku.

Uroczystość otwarcia powinna napawać dumą wszystkich mieszkańców oraz władzę samorządową, która swą determinacją i wytrwałością doprowadziła do powstania tak wspaniałej placówki dydaktycznej. Trud i ogrom pracy włożony w budowę nowego gimnazjum, to praca na rzecz całej społeczności szkolnej, by ta mogła poszerzać swoją wiedzę i rozwijać pasje w przyjaznym dla nich miejscu.

otwarcie gimnazjum 002.jpeg otwarcie gimnazjum 003.jpeg otwarcie gimnazjum 004.jpeg otwarcie gimnazjum 005.jpeg otwarcie gimnazjum 006.jpeg otwarcie gimnazjum 008.jpeg otwarcie gimnazjum 009.jpeg otwarcie gimnazjum 013.jpeg otwarcie gimnazjum 018.jpeg otwarcie gimnazjum 019.jpeg otwarcie gimnazjum 023.jpeg otwarcie gimnazjum 024.jpeg
otwarcie gimnazjum 027.jpeg otwarcie gimnazjum 028.jpeg otwarcie gimnazjum 030.jpeg otwarcie gimnazjum 033.jpeg otwarcie gimnazjum 034.jpeg otwarcie gimnazjum 036.jpeg otwarcie gimnazjum 042.jpeg otwarcie gimnazjum 043.jpeg otwarcie gimnazjum 053.jpeg otwarcie gimnazjum 054.jpeg otwarcie gimnazjum 064.jpeg