Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 20-09-2011 11:11

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Informujemy, że Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął kolejną edycję programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 10.09.2011 r. do 10.10.2011 r. w danym roku nauki.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON – STUDENT II” (Procedury realizacji programu oraz załączniki) jak również pod numerem telefonu 77/ 887 20 27 lub 77/ 423 29 93.