Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 16-12-2011 11:50

Bezpłatne szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób niepełnosprawnych w Opolu zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Profesjonalny pracownik NGO”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
Szkolenie rozpocznie się 20 grudnia 2011 r.
Tematyka szkolenia:
 • działalność organizacji pozarządowych,
 • specyfika pracy w III sektorze,
 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń,
 • projektowanie działań, pozyskiwanie środków i źródeł finansowania,
 • pisanie wniosków o dofinansowanie działań (w tym pisanie wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej).
Każdemu uczestnikowi oferujemy ponadto:
 • spotkanie z doradcą zawodowym w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania Uczestnika,
 • konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego, psychologa, prawnika oraz pośrednika pracy,
 • szkolenie z umiejętności interpersonalnych - "Trening autoprezentacji",
 • szkolenia e-learningowe.
Najbardziej aktywni uczestnicy zyskają możliwość wzięcia udziału w dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz płatnych stażach u pracodawców z Opolszczyzny.
Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na „Szkolenie profesjonalny pracownik NGO” za okazaniem biletów, rachunków lub faktur.
Warunkami udziału w projekcie są:
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zamieszkiwanie w województwie opolskim,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
Zapisy przyjmowane są mailowo (karolina.wlodarczyk@idn.org.pl), telefonicznie (77 453 64 81 wew. 391) lub osobiście (w siedzibie Centrum – pok. 415)do dnia 19 grudnia do godziny 12:00.