Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 21-10-2011 09:36

Konsultacje projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

OGŁOSZENIE

dot. Konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów
 z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
 
Burmistrz Korfantowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
Program ten jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę korfantowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, w związku z powyższym zachęcam do konsultacji, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.korfantow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Rynek 4, II piętro, pok. nr 13.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać na załączonym formularzu, który należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2011 roku.
 
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbędzie się w dniu 4 listopada 2011 r., o godz. 1400,  w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, Sala Narad, II piętro, pok. nr 12.
 
 
MM/JG

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.