Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 22-11-2011 09:02

XV edycja konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

Informuję, że kreatywni, zdolni i zainteresowani rolnictwem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają szansę wygrać indeksy rolniczych uczelni wyższych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości – klas: bezpośrednio przedmaturalnych i maturalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap pierwszy polegać będzie na przygotowaniu przez uczestnika projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego.

Etap drugi to finał ustny, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac. Podczas finału komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowy na temat przygotowanych przez nich projektów.

Prace konkursowe do I etapu należy przesyłać do 10 lutego 2012 roku na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika konkursu ( dla województwa opolskiego właściwa regionalna komisja mieści się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu).
Więcej informacji na stronie internetowej www.schuman.pl .

MM/JG