Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 22-11-2011 14:43

Przetarg na przeprowadzenia zajęć w szkołach w ramach realizacji projektu pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

Gmina Korfantów ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegóły w naszym Biuletynie informacji Publicznej.