Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 08-12-2011 14:32

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego pn. „Sztuka niejedno ma imię” – warsztaty teatralne w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, drogą mailową na adres edukacja@korfantow.pl lub faxem - tel 77/4343817.
 
Termin składania ofert upływa 15.12.2011r. Decyduje dzień wpływu na sekretariat lub otrzymania oferty mailem lub faxem.

Poniżej do pobrania charakterystyka zamówienia oraz formularz oferty cenowej wraz z załącznikami.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.