Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 07-12-2011 12:51

Uwaga przedsiębiorco !

 Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
45 – 064 Opole, ul. Damrota 4

ZAPROSZENIE

 PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza
przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia 14 grudnia 2011
w godzinach 10.00-14.00
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

ZAKRES USŁUGI INFORMACYJNEJ:

 1. Działalność gospodarcza:
 • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
  obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
 • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 1. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
 • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 1.  Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
 2. Inne informacje, w tym:
 • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu
  zrzeszających przedsiębiorców danej branży
 • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
  informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.