Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 17-01-2012 12:07

Informacja

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA / Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – poradnik” zostały zamieszczone materiały:

  • Poradnik dla inwestora dotyczący uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Dyrektywa w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.  

Poradnik ten został stworzony z myślą o potencjalnych wnioskodawcach, chcących realizować różnorakie inwestycje na terenie gminy Korfantów.
Wyrażam nadzieję, że niniejsze materiały będą dla Państwa pomocne.

 
PW