Dziś są imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wybierz język:
 09-02-2012 11:43

Konwent burmistrza z sołtysami

8 lutego br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się tradycyjne – comiesięczne spotkanie burmistrza z sołtysami gminy.
Pomimo tak mroźnej pogody na uwagę zasługuje wysoka frekwencja uczestników spotkania, bo z zaproszenia burmistrza skorzystało aż 18 sołtysów.
             Głównym tematem poruszanym na spotkaniu było przedstawienie zadań inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie prawidłowej agrotechniki. 
Pan Jerzy Kubiak Kierownik Oddziału w Nysie omówił najczęściej występujące szkody w uprawach oraz zwrócił uwagę na wymogi obowiązujące beneficjentów płatności bezpośrednich w zakresie zasady wzajemnej zgodności.
Przypomniał sołtysom o obowiązku:
- przeprowadzania atestacji opryskiwaczy używanych w rolnictwie;
- szkoleniach jakie powinni przejść rolnicy obsługujący opryskiwacze i 
- obowiązku prowadzenia ewidencji stosowanych środków chemicznych w rolnictwie.
Poinformował przy tym, że istnieje możliwość zorganizowania przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie szkolenia dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy bezpośrednio w sołectwach.
             Nadmienił również, że od 2014 roku każdy rolnik będzie zobowiązany do prowadzenia tzw.  integrowanej produkcji w ramach której będzie musiał uzyskać certyfikat, aby móc sprzedawać swoje plony.
Wśród podstawowych zasad integrowanej produkcji wymienił :
- ograniczenia do minimum środków ochrony roślin ;
- kontrolowanie zwalczania niebezpiecznych organizmów w oparciu o progi ekonomicznej szkodliwości;
-kontrolowanie nawożenia w oparciu o analizy gleby (szczegóły integrowanej produkcji w załączniku).
             Następnie Pan Piotr Wójcik-inspektor w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości  omówił znowelizowaną ustawę o ochronie zwierząt, która jest bardziej rygorystyczna, aniżeli wcześniej obowiązująca, gdyż np.:
- zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby;
- zabrania wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
- zabrania nabywania: zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, a w przypadku psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli;
-nakłada na gminę obowiązek uchwalenia w terminie do 31 marca każdego roku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w którym to programie znajdą się zapisy dotyczące m.in. sterylizacji zwierząt, odławiania, znakowania i dokarmiania ich.
             W sprawach bieżących Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna  poruszył kwestie związane z nowymi obowiązkami nałożonymi na samorządy gminne i brakiem wsparcia finansowego ze strony państwa na należyte wykonywanie tych zadań, planami gazyfikacji Przydroża Małego i części Korfantowa, zmianami w oświacie gminnej, planowanymi dążeniami dużych metropolii do ograniczenia płacenia tzw. janosikowego  i skutkach tego ograniczenia dla budżetu gminy oraz zachęcił sołtysów do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach konkursów organizowanych dla społeczności wiejskich.
Przypomniał o zmianie terminu wnioskowania przez rolników o zwrot podatku akcyzowego (obecnie wnioski można składać w terminie od 1 do 29 lutego), zaapelował także o zwrócenie uwagi na mieszkańców bezdomnych, samotnych lub nietrzeźwych, tak aby zapobiec tragedii wobec występujących mrozów.
 
 Do pobrania: PDFIntegrowana produkcja - informacje (42,73KB)
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z konwentu.
 
Obraz 002.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 009.jpeg
 
Opracowała: E.Siwek