Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 20-02-2012 12:44

Mieszkańcu! Nie daj się zaskoczyć kontroli podatkowej.

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w miesiącach od kwietnia do października 2012 roku planuje się przeprowadzić na terenie Gminy Korfantów wybiórcze kontrole podatkowe, sprawdzające, czy mieszkańcy płacą właściwą wysokość podatku od nieruchomości.

Zgodnie z przepisami Organ podatkowy może wszcząć z urzędu kontrolę podatkową, jednocześnie zawiadamiając kontrolowanego o tym zamiarze oraz informując o zakresie planowanej kontroli.
Kontrola może dotyczyć nie tylko ostatnich zobowiązań podatkowych, lecz także tych z ostatnich pięciu lat.

Planuje się sprawdzić następujące zagadnienia:

  • czy informacja o nieruchomościach lub deklaracja podatkowa zostały złożone w terminie,
  • czy w/w dokumenty są zgodne pod względem formalnoprawnym, czyli czy złożono właściwy druk,
  • czy podatnik zastosował właściwe stawki podatkowe,
  • czy podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zachęcamy zatem mieszkańców do sprawdzenia deklarowanych powierzchni oraz do ewentualnego składania korekt deklaracji podatkowych.