Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 16-03-2012 14:38

Informacja nt. konwentu burmistrza z sołtysami gminy

             14 marca br.  w Korfantowie w większym niż comiesięcznie gronie Burmistrz Korfantowa spotkał się z sołtysami z terenu całej gminy oraz specjalnie na to spotkanie zaproszonymi przedstawicielami organizacji pozarządowych   m.in. Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
            Na początku narady Burmistrz złożył obecnym 19 sołtysom najserdeczniejsze życzenia z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa i wręczył im przygotowane na tę okoliczność podziękowania i życzenia.
             Po tej miłej chwili konieczne stało się skupienie uwagi na tematyce referowanej przez Inspektora Izby Celnej w Opolu Pana Janusza Piaseckiego dotyczącej zasad organizacji ,,małych” loterii fantowych.
Aspirant celny omówił poszczególne etapy ubiegania się o zezwolenie na organizację tego typu atrakcji, często towarzyszących lokalnym imprezom, a w szczególności:
- podmioty, jakie zobowiązane są do zgłoszenia przeprowadzenia loterii;
- jak powinny wyglądać losy i jaka powinna być wartość nagród rzeczowych;
- co powinien zawierać regulamin loterii;
- na jakie zadania mogą być przeznaczone środki finansowe osiągnięte z przeprowadzenia takiej loterii;
- jakie formalności należy dopełnić, aby rozliczyć  loterię oraz, co wzbudziło największe zainteresowanie, kary jakie obowiązują organizatorów i uczestników  loterii za niedopełnienie formalności związanych z legalizacją przeprowadzania  losowań.
             Szkolenie to przybliżyło sołtysom i obecnym zaproszonym gościom zasady z pozoru ,,niewinnej” i przynoszącej radość organizatorom i uczestnikom zabawy, która w konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę staje się sformalizowaną czynnością materialno-techniczną wymagającą dopełnienia szeregu czynności zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu takiej … ,,małej” loterii. Jednak zgodnie z zasadą nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności, mamy nadzieję, że spotkanie to nie zniechęciło organizatorów do przeprowadzania loterii fantowych i nadal będą one urozmaiceniem niejednej imprezy organizowanej w naszej gminie.
             W dalszej części Kierownik Oddziału Biura Powiatowego w Nysie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Piotr Politański wspólnie ze współpracownikami omówił zmiany dotyczące  zasad wnioskowania o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych obowiązujące rolników w tym roku i przypomniał, że nabór wniosków będzie trwał od 15 marca do 15 maja br.
             Pan Robet Giblak – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nysie za pośrednictwem sołtysów zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczącej możliwości korzystania przez rolników i ich najbliższych z wyjazdów do sanatoriów oraz zaapelował o wypełnienie i odesłanie do biura KRUS informacji dotyczącej powierzchni gospodarstw rolnych.
             Burmistrz natomiast mówił o funduszu sołeckim i planowanych kierunkach inwestycyjnych gminy, jak również zachęcił do dopingowania sportowców biorących udział w organizowanym w dniach 24-25 marca br. w hali sportowej w Korfantowie Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego.
 
 Informację przygotowała E.Siwek
             
 Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z narady.

DSC00738.jpeg DSC00741.jpeg DSC00745.jpeg DSC00747.jpeg DSC00750.jpeg DSC00753.jpeg DSC00757.jpeg Obraz 212.jpeg Obraz 220.jpeg Obraz 221.jpeg   Obraz 222.jpeg Obraz 224.jpeg