Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 02-04-2012 11:34

Niebezpieczne zjawisko wypalania traw

Juz od wielu lat w raz z nadejściem wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to bezmyślnym wypalaniem traw i pozostałości rolnych. Za ponad 90 % przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, ponieważ w dalszym ciągu wśród rolników panuje przekonanie, że spalenie starej trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego!

Wypalanie traw stanowi poważne zagrożenie dla środowiska oraz życia ludzkiego. Do atmosfery przedostaje się szereg trujących związków chemicznych. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje naturalny rozkład resztek roślinnych. Ponadto dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów. Giną również zwierzęta domowe, leśne i łowne.

Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie naszej gminy, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Określają to przepisy ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz o lasach (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.). Za wykroczenia tego typu w myśl Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego grożą surowe sankcje: kara aresztu, nagany lub grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, a nawet kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane prze Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 3 do 20 %, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

W załączeniu informacja Agencji Nieruchomości Rolnych dotycząca corocznych przypadków wiosennego wypalania traw.

PDFInformacja Agencji Nieruchomości Rolnych (38,17KB)