Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 02-05-2012 15:16

Informacja z XX i XXI sesji Rady Miejskiej

25 kwietnia 2012 roku odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Główną tematyką obrad była ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów. Tematy te referowali:
- Burmistrz Korfantowa,
- Komendant Powiatowy Komendy Policji  w Nysie Pan Andrzej Synowiec;
- Komendant Komisariatu Policji w Korfantowie Pan Jerzy Bracichowicz;
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Pan Arkadiusz Kuśnierski.
Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie stanu bezpieczeństwa w której to zobowiązała Burmistrza Korfantowa m.in. do:
-dalszej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nysie w zakresie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Korfantowie oraz zwiększenia ilości patroli;
-utrzymywania gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie bazy i sprzętu oraz doskonalenia struktur zarządzania kryzysowego;
-dalszego utrzymywania i rozbudowywania systemu monitoringu elektronicznego;
-potrzebę organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie u użytecznych;
- rozszerzenia form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rada wprowadziła również zmiany w budżecie Gminy Korfantów na 2012, zwiększając środki m.in. na realizację modernizacji drogi w Puszynie, remont koryta rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w miejscowości Ścinawa Mała i remonty dróg gminnych.
             W dalszej części obradowania Rada opowiedziała się przeciw likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej wobec czego burmistrz zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów.
Rada zadecydowała także o likwidacji Szkoły Podstawowej i Przedszkola we Włodarach z dniem 31 sierpnia 2012 roku.
Tematyka likwidacji szkół poprzedzona została długą dyskusją w której obie strony (Burmistrz i Radni) przedstawiali swoje argumenty dotyczące proponowanych nowych rozwiązań służących uregulowaniu kwestii oświatowych w gminie. W sesji tej uczestniczyli także mieszkańcy i rodzice uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Ścinawie Małej.
 Decyzja dotycząca likwidacji placówek-zdaniem większości radnych była ich najtrudniejszą decyzją w obecnej kadencji poprzedzoną licznymi spotkaniami z mieszkańcami Ścinawy Małej oraz z burmistrzem, który przedstawił obszerne informacje nt. m.in.:
  • demografii w zakresie urodzeń i przewidywań dotyczących liczebności dzieci w poszczególnych szkołach w kolejnych latach;
  • kosztów funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych w gminie;
  • konieczności dokonania remontów w omawianych placówkach;
  • umożliwienia nauczania wszystkich dzieci z terenu gminy Korfantów w najnowocześniejszym w województwie opolskim gimnazjum właśnie w Korfantowie
  • likwidacji tzw. drugiej zmiany w Ścinawie Małej;
  • kosztów dowożenia.
 Argumenty burmistrza nie spotkały się jednak z przychylnością Rady. Mieszkańcy Ścinawy Małej nie skorzystali również  z  zaproszenia wystosowanego przez burmistrza dotyczącego możliwości obejrzenia gimnazjum w Korfantowie w ramach Dni Otwartych jakie odbyły się w dniu kolejnej sesji tj. 30 kwietnia br. zwołanej na wniosek Burmistrza Korfantowa.
Sesja ta także nie wprowadziła zmiany sieci placówek gimnazjów, a Rada Miejska potwierdziła chęć utrzymywania w dalszym ciągu dwóch szkół gimnazjalnych w gminie tj. Ścinawie Małej i w Korfantowie.
 
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z obrad sesji  w dniu 25 i 30 kwietnia 2012r.

Obraz 001.jpeg Obraz 002.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 007.jpeg Obraz 008.jpeg Obraz 010.jpeg Obraz 001.jpeg Obraz 002.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg