Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 08-05-2012 12:09

„Cyfrowa szkoła”

logo.jpeg Gmina Korfantów złożyła 3 wnioski do Wojewody Opolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na dofinansowanie zadania w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
Programem objęte zostaną trzy placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie, Zespół Szkół w Ścinawie Małej oraz Zespół Szkół w Przechodzie.
Wydatki zaplanowano na kwotę 387 811,53 zł przy czym wkład własny gminy stanowi 92 922,91 zł.
„Cyfrowa szkoła” adresowana jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.