Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 08-05-2012 11:57

Zakupiono pomoce do szkół na kwotę 29 243,79 zł

logo.jpeg

W ramach projektu systemowego „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakupiono dla 4 realizujących projekt placówek oświatowych z terenu Gminy Korfantów pomoce dydaktyczne na następujące kwoty:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie: 4 692,33 zł,
  • Zespół Szkół w Ścinawie Małej: 8 775,96 zł,
  • Zespół Szkół w Przechodzie: 7 317,24 zł,
  • Szkoła Podstawowa we Włodarach: 8 458,26 zł.

Pomoce służą realizacji zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją; dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy.