Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 11-05-2012 13:02

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

Z dniem 13 kwietnia 2012 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Urzędu Statystycznego w Opolu
Nowe dane adresowe
Urząd Statystyczne w Opolu
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole
tel.(77)4531452

Ponadto Urząd Statystyczny w Opolu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/opole zamieszczona została pierwsza edycja „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2011”, prezentującego warunki społeczno-gospodarcze Opolszczyzny na tle kraju i w porównaniu z innymi województwami. Raport dostępny jest również w formie książkowej.

Publikacja jest niezwykle interesująca ze względu na szeroki zakres tematyczny obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące ruchu naturalnego oraz migracji ludności, rynku pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, cen, rolnictwa, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, rynku wewnętrznego, mieszkań, wyników finansowych przedsiębiorstw oraz nakładów inwestycyjnych.