Dziś są imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy
Wybierz język:
 22-05-2012 13:05

Głosuj na Człowieka Roku 2011 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Płk Stefan SZELKA, ur. 23.12.1924 roku.

Służbę w Wojsku Polskim pełnił w latach 1945-1985. Absolwent Szkoły Oficerów Politycznych w Łodzi, Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie oraz Akademii Wojskowo-Politycznej w Warszawie. Pełnił służbę wojskową na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w tym także, jako zastępca dowódcy dywizji ds. politycznych a także zastępca i szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu.
Do Związku wstąpił w 1985 roku. Przez cały okres należy do Koła nr 7 im. Armii Wojska Polskiego. To właśnie on był inicjatorem przyjęcia tego imienia przez Koło.
Na trwałe wpisał się w historię naszego Związku w województwie. Jemu to z racji zajmowanego stanowiska przypadła w udziale organizacja Związku i doprowadzenie do I wojewódzkiego Zjazdu ZBŻZ w kwietniu 1981 r. Przez 30 lat aktywnie udziela się w zakresie umacniania i rozwoju naszej organizacji. Szczególnie uwidoczniło się to w czasie przygotowań do obchodów 30. lecia oraz w czasie prac techniczno-logistycznych. Brał udział w spotkaniach w czasie, których był prezentowany nowy wojewódzki sztandar związkowy.
Zasługą płk. Stefana Szelki jest i to, że udało mu się zainspirować organizacje, by w praktyce wcielały programy Departamentu i Promocji Obronności MON pod tytułem „Tradycja zobowiązuje” i „Żołnierska pamięć”.
Poza tym z jego inicjatywy każdego roku odbywa się wspólne posiedzenie Zarządów Wojewódzkich ZŻWP i ZKRPiBWP. Czyni wszystko, aby honor i godność żołnierza zawodowego i rezerwy była należycie oceniana w społeczeństwie.
Dzięki jego staraniom zorganizowaliśmy w Nysie izbę pamięci, gdzie oprócz pamiątek od kombatantów znajdują się także pamiątki naszych związkowych kolegów. Wysunął także propozycję upamiętnienia wkładu Polek walczących w II Wojnie Światowej poprzez ufundowanie i umieszczenie tablicy na Ratuszu miasta Opola.
Popularyzuje historię oręża Wojska Polskiego za pomocą zbierania medali pamiątkowych i historycznych, których jest kolekcjonerem.
Należy do wybitnych działaczy opolskiej organizacji, głównie w obszarze integracji wszystkich organizacji kombatanckich.
Osiągnięcia publicystyczne związane są głównie z działalnością Związku, początkowo w biuletynach, a później w „Głosie Weterana i Rezerwisty” oraz prasie lokalnej. Za pracę korespondenta otrzymał „Srebrną Sowę” w 2004 r.
W uznaniu zasług został odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. Ponadto został wpisany do Honorowej Księgi Zarządu Głównego Związku.
Płk Stefan Szelka został rekomendowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu.

Aby zagłosować proszę kliknąć na link poniżej i oddać głos na przedstawiciela Opolszczyzny po prawej stronie w ankietce. 

http://www.zzwp.pl/czlowiek-zwiazku-2-9-r/kupon-konkursowy-czlowiek-roku-zwiazku/