Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 08-06-2012 13:09

Gmina Korfantów otrzymała dofinasowanie

logo EP.jpeg logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient).jpeg

Euroregionalny Komitet Sterujacy na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnnych Ekspertów podjął decyzję o dofinasowaniu ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 wniosku aplikacyjnego złożonego przez Gminę Korfantów - „Polsko-Czeskiego spotkania młodzieży friedlandzkiej w Korfantowie”. W zwiazku ze zmniejszeniem wnioskowanego dofinasowania, struktura wniosku przedstawia się następująco:
13 013,50 EURO - dofinasowanie z EFRR
1 531,00 EURO - dofinsowanie z budżetu państwa
765,50 Euro - wkład własny
Przypominamy, że w ramach realizacji przedmiotowego projketu będziemy gościć na tygodniowym obozie młodzież friedlandzką, przy czym koszt przyjęcia gości z Rosji i Niemiec będzie niekwalifikowalny.