Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 08-06-2012 09:02

Zakończono rzeczową realizację projektu

ologo.jpeg

W dniu 04.06.2012 roku otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność dla projketu „Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej”, dofinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastrutury edukacyjnej. Wnioskiem tym została zatwierdzona ostatnia z transz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 172 115,76 PLN.
Całkowita wartość projketu, którego rzeczową realizację zakończono z dniem 30.11.2011 wyniosła 905 530,29 PLN z czego wydatki kwalifikowalne opiewały na kwotę 894 424,72 PLN a dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 664 647,00 PLN.
Przypominamy, ze w ramach realizacji przedmiotowego wnosku wyremontowano budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie oraz zakupiono nowoczesny sprzęt dydaktyczny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Gimanzjum w Korfantowie o łącznej wartości 542 410,01 PLN.