Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 21-06-2012 13:34

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

1.gif 2.gif

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2012 r. Gmina Korfantów złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach POKL „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Z terenu Gminy Korfantów w projekcie będą brały udział 3 szkoły podstawowe.
W ramach wniosku aplikacyjnego zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 35 075 zł.
Zaplanowano także zajęcia dodatkowe:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
  5. Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Wniosek aplikacyjny został złożony na łączną kwotę 92 605 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego