Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 13-07-2012 12:30

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

Informujemy, że dnia 6 lipca 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić odpowiednio:
- do kwoty 180 zł – dla uczniów klas I – III szkół podstawowych,
- do kwoty 210 zł - dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.
Ponadto udzielana będzie pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów: 

 1.  słabowidzących,
 2. niesłyszących, 
 3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
 4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c,
  – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I- III szkoły podstawowej do kwoty 180 zł,
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 210 zł,
  • dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć do 3 sierpnia 2012 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.