Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 13-07-2012 12:24

Informacja nt. konwentu Burmistrza Korfantowa z sołtysami

Konwent sołtysów Rączka lipiec 2012 002.jpeg W świetlicy wiejskiej w Raczące w dniu 11 lipca br. Burmistrz Korfantowa spotkał się po raz kolejny z sołtysami gminy. W spotkaniu udział wzięło 17 sołtysów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

W trakcie spotkania Pani Małgorzata Janiak-pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła zgromadzonym podstawowe zasady dotyczące ubiegania się o uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym podstawę prawną wydawania przez gminę zezwoleń, podmioty mogące ubiegać się o nią, miejsca w których nie może być prowadzona sprzedaż alkoholu. Zapoznała także z wynikami ankiety anonimowej przeprowadzonej wśród podmiotów sprzedających alkohol z terenu całej gminy Korfantów w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie zakazu sprzedaży trunków dla osób niepełnoletnich. Omówiła przesłanki warunkujące wszczęcie procedury związanej z odebraniem dla podmiotu gospodarczego koncesji na sprzedaż alkoholu. Pełnomocnik poinformowała także o prowadzonych w okresie letnim w niektórych świetlicach gminy zajęciach dla dzieci i młodzieży.

W dalszej części spotkania Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna wspólnie z Panią Magdaleną Martynowicz (inspektor ds. społecznych) przedstawili harmonogram realizacji funduszu sołeckiego na 2013 rok zwracając przy tym uwagę na przedsięwzięcia, które mogą być zrealizowane ze środków funduszu oraz te, które obecnie były dofinansowywane, a być nie powinny.

Sekretarz Gminy zwrócił się do sołtysów z prośbą o stosowanie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów w ramach środków funduszu.
Na koniec spotkania burmistrz wymienił zadania obecnie realizowane w gminie jak również planowane do realizacji zaprosił sołtysów na kolejne spotkanie, które planowane jest w Ścinawie Małej.


Opracowała: E. Siwek

Konwent sołtysów Rączka lipiec 2012 001.jpeg   Konwent sołtysów Rączka lipiec 2012 003.jpeg   Konwent sołtysów Rączka lipiec 2012 004.jpeg