Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 09-08-2012 11:34

Narada Burmistrza Korfantowa z sołtysami w Ścinawie Małej

8 sierpnia br. na obiekcie sportowym w Ścinawie Małej odbyła się kolejna już w tym roku narada Burmistrza Korfantowa z sołtysami.
W przededniu podejmowania przez sołectwa uchwał w sprawie podziału środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok zasadne stało się zwrócenie sołtysom uwagi na najczęściej popełniane błędy przy podziale środków oraz wskazanie zadań jakie nie mogą być dofinansowane z tego źródła budżetu gminy.

Burmistrz zaproponował sołtysom odbycie spotkań z Radami Sołeckimi i wstępne ustalenie priorytetów sołectwa, a następnie zwołanie zebrań i zatwierdzenie pierwotnych celów po dokonaniu konsultacji możliwości sfinansowania poszczególnych zakupów z wydziałami Urzędu Miejskiego (UM) merytorycznie odpowiedzialnych za fundusz sołecki .

Nawiązał również do weryfikacji wniosków, która zostanie przeprowadzona przez powołany do tego celu zespół. Zachęcił także do zgłaszania terminów zebrań wiejskich do UM, ponieważ osobiście burmistrz chciałby uczestniczyć w jak największej ich liczbie.

W dalszej części narady dyskutowano na temat problemu braku wystarczającej liczby połączeń autobusowych i dokonanej w ostatnim czasie likwidacji 13 połączeń komunikacji publicznej, która pogorszy już i tak zły stan tej sieci.

Odniósł się do wprowadzonej przez parlament zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach potocznie nazywanej ,,rewolucją śmieciową”, która zacznie w gminie obowiązywać najpóźniej od 1 lipca 2013 roku i zadań jakie zostały nałożone na samorządy tą ustawą.
Wspomniał o pracach legislacyjnych związanych z przekazaniem zadań obecnie realizowanych przez spółki wodne dla samorządów gminnych, co bez wystarczającej liczby środków finansowych przekazanych przez państwo na te cele nie pozwoli na właściwe zrealizowanie powierzonych nowych zadań.
W sprawach wniesionych sołtysi zgłosili najbardziej uciążliwe dla sołectw problemy prosząc o pomoc w ich rozwiązaniu.

Poniżej kilka zdjęć z konwentu.

Opracowała: E.Siwek

Konwent sołtysów Ścinawa 021.jpeg Konwent sołtysów Ścinawa 010.jpeg Konwent sołtysów Ścinawa 013.jpeg Konwent sołtysów Ścinawa 014.jpeg Konwent sołtysów Ścinawa 017.jpeg Konwent sołtysów Ścinawa 018.jpeg Konwent sołtysów Ścinawa 019.jpeg