Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 12-10-2012 08:39

Na rzecz młodzieży - Forum Lokalne Programu Równać Szanse w Korfantowie

DSCN0172.jpeg Forum Lokalne to wydarzenie pomyślane jako spotkanie osób działających na rzecz młodzieży pozwalające na swobodną rozmowę o lokalnych problemach dotyczących młodych, zasobach środowiska i możliwościach podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób.

W miniony wtorek, 9 października br. w budynku Gimnazjum w Korfantowie przestrzeń do dyskusji stworzona została dzięki inicjatywie Korfantowskiego Stowarzyszenia Oświatowego Ekwans. Dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwiająca organizację Forum ułatwiła spotkanie przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych , instytucji i placówek działających w gminie oraz pracodawców. O roli Forów Lokalnych oraz idei programu Równać Szanse powiedział obecny na spotkaniu przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Artur Łęga.

Zaproszeni goście wysłuchali wystąpień w ramach trzech paneli: „Start w dorosłe życie – szanse rozwojowe młodzieży z Gminy Korfantów” ( paneliści: pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Jolanta Grzegorzewicz, dyrektor MGOKSiR, Stanisław Szkolny, Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korfantowie, Tamara Kobylańska, oraz ksiądz prałat Andrzej Ziółkowski) „Wejście młodych na rynek pracy” (paneliści: przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz dyrektor ZGKiM w Korfantowie, Janusz Wójcik), oraz panelu „Współpraca lokalna na rzecz młodzieży”, w którym głos zabrali Komendant gminny OSP – Piotr Bugaj i przewodnicząca KGW w Rzymkowicach Irena Kuboń).

Prawie czterogodzinna dyskusja, z aktywnym udziałem burmistrza Korfantowa, Zdzisława Martyny, zrodziła nowe pytania, ale też pozwoliła sformułować wnioski: o konieczności powołania Rady Młodzieżowej przy Radzie Miasta, ustaleniu wspólnej strategii działania na najbliższe lata organizacji pozarządowych i samorządu, konieczności badania losów absolwentów, uzawodowienia kształcenia, kształcenia u młodzieży umiejętności pracy w grupie oraz autoprezentacji, a także konieczności znalezienia młodzieżowych liderów w korfantowskiej gminie.

Ważnym efektem Forum jest powołanie pięcioosobowej koalicji przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz młodzieży w celu dokonania diagnozy potrzeb środowiska młodzieżowego.

Jolanta Flakowska

DSC09438.jpeg DSC09454.jpeg DSCN0166.jpeg DSCN0167.jpeg DSCN0170.jpeg DSCN0173.jpeg DSCN0179.jpeg DSCN0180.jpeg DSCN0182.jpeg DSCN0184.jpeg DSCN0188.jpeg DSCN0190.jpeg DSCN0191.jpeg