Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 09-11-2012 13:37

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W nawiązaniu do ustaleń na spotkaniu w dniu 26 października 2012 roku w sprawie założeń do rocznego programu współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok,

Burmistrz Korfantowa serdecznie zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 roku o godz. 15ºº w Urzędzie Miejskim w Korfantowie – (sala narad II piętro).

Burmistrz Korfantowa
Zdzisław Martyna