Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 22-11-2012 15:10

Kolejne dofinansowanie w ramach POKL!

1.gif 2.gif

Bardzo miło jest nam poinformować, że projekt Gminy Korfantów pn. „Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2012.

Kwota dofinansowania wynosi 314 694,50 zł.