Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 26-11-2012 09:54

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

1.gif 2.gif

Od miesiąca października 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt obejmuje wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów i będzie realizowany do czerwca 2013 r.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III szkół podstawowych poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz poprzez zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 92 605 złotych.