Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 05-12-2012 11:23

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013

W dniu 04.12.2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy dla Gminy Korfantów, złożone w zakresie małych projektów w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

1. Przebudowa części pomieszczeń Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach - projekt w zakresie doposażenia udostępnionych na miejsce spotkań lokalnej społeczności sal na I piętrze budynku w sanitariaty i zaplecze. Planowane prace dotyczyć będą wykonania pomieszczeń sanitarnych z zapleczem obejmujących roboty ogólnobudowlane, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjnymi, roboty elektryczne, malarskie wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej. Całość zadania wynosi 40.999,70 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy opiewa na kwotę 25.000,00 zł.

2. Gmina Korfantów – Tu i Teraz – edycja cyklicznego wydawnictwa promującego zasoby lokalne. Projekt polega na cyklicznej, 12-miesięcznej edycji wydawnictwa, którego celem będzie zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Korfantów, a zwłaszcza lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych oraz promocja zasobów społecznych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych w wydawnictwie promującym lokalną społeczność, historię, kulturę, przyrodę i walory rekreacyjne. Całość zadania wynosi 31.200,00 zł z czego wartość wnioskowanej pomocy to kwota 24.960,00 zł.

3. Promocja lokalnej kultury i tradycji Gminy Korfantów poprzez wydanie widokówek oraz ulotek informacyjnych dla miejscowości wchodzących w jej skład to projekt polegający na wydaniu pocztówek i ulotek promocyjnych dla wszystkich miejscowości gminy. Każde z sołectw przygotuje swój własny projekt ulotki informacyjnej, zawierającej opisy zarysu historycznego miejscowości i ich walorów społeczno-kulturalnych. Wydane materiały pozwolą na promowanie lokalnych zasobów podczas wielu licznych przedsięwzięć organizowanych przez lokalne społeczności oraz podczas imprez zewnętrznych. Całość zadania to kwota 25.215,00 zł z czego wartość wnioskowanej pomocy stanowi wartość 16.400,00 zł.

W imieniu gminy Korfantów umowę podpisywali Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna oraz Skarbnik Gminy Joanna Szkudlarska, a w imieniu województwa Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek i Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka.