Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 19-12-2012 08:12

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ikonka%20sesji.jpeg Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na dzień

 
 
25 września 2013r. (środa) o godz.1000
 
 
w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i zapytania radnych.
4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2013r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korfantów, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r. 
a)       wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)       pytania i dyskusja radnych.
5.       Informacja Burmistrza Korfantowa nt. stanu realizacji zadań określonych w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013":
a)       wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)       pytania i dyskusja radnych.
6.       Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)       w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok;
c)       w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok.
7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.       Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
10.    Zamknięcie   obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 
Przewodniczący
 
/-/Kazimierz Didyk