Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 23-05-2013 14:25

Młodzież z terenu Gminy Korfantów gościła w parku wodnym we Wrocławiu

IMG_5715.jpeg W ramach realizacji projektu pn. „Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” uczniowie z 3 placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina uczestniczyli w zajęciach realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na basenie we Wrocławiu.
W zajęciach uczestniczyło 140 uczniów. Zapraszamy do galerii zdjęć – uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.

IMG_5662.jpeg IMG_5663.jpeg IMG_5672.jpeg IMG_5673.jpeg IMG_5674.jpeg IMG_5677.jpeg IMG_5678.jpeg IMG_5679.jpeg IMG_5683.jpeg IMG_5684.jpeg IMG_5698.jpeg IMG_5699.jpeg IMG_5700.jpeg IMG_5711.jpeg IMG_5712.jpeg IMG_5716.jpeg IMG_5720.jpeg IMG_5721.jpeg IMG_5724.jpeg IMG_5725.jpeg IMG_5729.jpeg IMG_5730.jpeg IMG_5738.jpeg IMG_5739.jpeg IMG_5741.jpeg IMG_5742.jpeg IMG_5743.jpeg