Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 04-01-2013 14:40

30 840,02 zł na pomoce dydaktyczne zakupione dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie systemowym

1.gif 2.gif

Zakupione pomoce dydaktyczne (w tym 2 tablice interaktywne) służą do realizacji zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją; dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy oraz dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Pomoce zakupiono w ramach projektu systemowego „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie: 10 583,60 zł,
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej: 13 724,46 zł, 
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie: 6 531,96 zł,

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć.

  Pomoce dydaktyczne 003.jpeg Pomoce dydaktyczne 004.jpeg Pomoce dydaktyczne 006.jpeg Pomoce dydaktyczne 007.jpeg Pomoce dydaktyczne 106.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego