Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 14-01-2013 10:44

Konkursy przedmiotowe - etap gminny

  Wojewódzki Konkurs Chemiczny
dla gimnazjów – 19 luty 2013 r.

 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemicznych, inspirowanie uczniów do kształtowania i doskonalenia umiejętności z zakresu chemii, wyłonienie i promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie chemii. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 3 uczniów z Gimnazjum w Korfantowie. Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Marzena Zawadzka-Maćków, Członkowie: Jolanta Grzegorzewicz i Aneta Ceglarek.
 
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Marta Bieda
G Korfantów
67%
Marzena Zawadzka-Maćków
2..
Rafał Sopel
G Korfantów
63%
Marzena Zawadzka-Maćków
 3.
Luiza Luchowska
G Korfantów
57%
Marzena Zawadzka-Maćków
Z uwagi na fakt, że uczestnik konkursu nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

  2013-02-22 chem g 002.jpeg 2013-02-22 chem g 003.jpeg 2013-02-22 chem g 006.jpeg
  
 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny  
dla gimnazjów – 20 luty 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, a także podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej uczniów gimnazjum. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 7 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Ryszard Lorenc, Członkowie: Małgorzata Hetmańska i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Sebastian Karwat
G Korfantów
74 %
Małgorzata Hetmańska
2..
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
61%
Ryszard Lorenc
 3.
Przemysław Rembacz
G Ścinawa Mała
61%
Ryszard Lorenc
4.
Luiza Luchowska
G Korfantów
52%
Małgorzata Hetmańska
5.
Rafał Sopel
G Korfantów
48%
Małgorzata Hetmańska
6.
Denis Hoffman
G Korfantów
25%
Aldona Stępniewicz
7.
Kamil Kruczkiewicz
G Korfantów
10%
Aldona Stępniewicz
Z uwagi na fakt, że uczestnik konkursu nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 

 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
dla gimnazjów – 19 luty 2013 r.
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych na etapie gimnazjum. Popularyzowanie języka polskiego i ujawnianie talentów polonistycznych uczniów, a przez to podnoszenie wyników nauczania oraz lepsze przygotowanie absolwentów gimnazjów do dalszego kształcenia. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 17 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Stanisława Faron-Mroczko, Członkowie: Ireneusz Misztal i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Aleksandra Małysiak
G Ścinawa Mała
92,6%
Stanisława Faron Mroczko
2.
Aleksandra Gąsiorek
G Ścinawa Mała
72,2%
Stanisława Faron Mroczko
3.
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
72,2%
Stanisława Faron Mroczko
4.
Klaudia Faltyn
G Ścinawa Mała
68,5%
Stanisława Faron Mroczko
5.
Justyna Bidzińska
G Korfantów
66,7%
Katarzyna Koteluk
6.
Ewelina Pindel
G Ścinawa Mała
66,7%
Stanisława Faron Mroczko
7.
Małgorzata Bryja
G Ścinawa Mała
62,9%
Stanisława Faron Mroczko
 8.
Marta Bieda
G Korfantów
62,9%
Katarzyna Koteluk
 9.
Rafał Sopel
G Korfantów
61,1%
Katarzyna Koteluk
 10.
Luiza Luchowska
G Korfantów
61,1%
Katarzyna Koteluk
 11.
Anna Bednarska
G Korfantów
59,2%
Katarzyna Koteluk
 12.
Sonia Kumala
G Ścinawa Mała
59,2%
Stanisława Faron Mroczko
 13.
Aleksandra Maćków
G Korfantów
59,2%
Ireneusz Misztal
 14.
Marcin Świerczewski
G Korfantów
59,2%
Ireneusz Misztal
 15.
Jlona Mrozek Gliszczyńska
G Korfantów
55,6%
Ireneusz Misztal
 16.
Marta Bogoń
G Korfantów
48,1%
Katarzyna Koteluk
 17.
Katarzyna Hutnik
G Korfantów
48,1%
Katarzyna Koteluk
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Komisja Gminna wytypowała Aleksandrę Małysiak, która uzyskała 92,6% poprawnych odpowiedzi.

  2013-01-19 j.polski gim 002.jpeg 2013-01-19 j.polski gim 004.jpeg 2013-01-19 j.polski gim 005.jpeg 2013-01-19 j.polski gim 008.jpeg 2013-01-19 j.polski gim 011.jpeg

 


Wojewódzki Konkurs Biologiczny
dla gimnazjów – 15 luty 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności biologicznych oraz zainteresowanie młodzieży lokalnym środowiskiem przyrodniczym. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 10 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Jolanta Flakowska, Członkowie: Agnieszka Marynowicz i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Katarzyna Charłamów
G Korfantów
63,3%
Jolanta Flakowska
2.
Ilona Mrozek Gliszczyńska
G Korfantów
60,0%
Jolanta Flakowska
3.
Justyna Bidzińska
G Korfantów
60,0%
Jolanta Flakowska
4.
Aleksandra Maćków
G Korfantów
53,3%
Jolanta Flakowska
5.
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
53,3%
Agnieszka Marynowicz
6.
Przemysław Rembacz
G. Ścinawa Mała
50%
Agnieszka Marynowicz
7.
Luiza Luchowska
G Korfantów
46,6%
Jolanta Flakowska
 8.
Patrycja Brodkorb
G Korfantów
46,6%
Jolanta Flakowska
 9.
Rafał Sopel
G Korfantów
43,3%
Jolanta Flakowska
 10.
Krzysztof Wilk
G Ścinawa Mała
43,3%
Agnieszka Marynowicz
Z uwagi na fakt, że uczestnik konkursu nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

  bilogiczny 15.02.2013 001.jpeg bilogiczny 15.02.2013 006.jpeg bilogiczny 15.02.2013 008.jpeg bilogiczny 15.02.2013 010.jpeg

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla gimnazjów – 14 lutego 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie i pobudzanie  zainteresowań uczniów fizyką, podnoszenie wyników pracy nauczyciela z uczniami zdolnymi, zainteresowanymi fizyką. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 5 uczniów z Gimnazjum w Korfantowie i Gimnazjum w Ścinawie Małej. Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Aldona Stępniewicz, Członkowie: Teresa Michel i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:
 
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Aleksandra Małysiak
G Ścinawa Mała
75 %
Teresa Michel
2.
Anna Bednarska
G Korfantów
40 %
Aldona Stępniewicz
3.
Klaudia Faltyn
G Ścinawa Mała
40 %
Teresa Michel
4.
Luiza Luchowska
G Korfantów
35 %
Aldona Stępniewicz
5.
Sebastian Karwat
G Korfantów
30 %
Aldona Stępniewicz
Z uwagi na fakt, że uczestnik konkursu nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
  Fizyczny 14.02.2013 001.jpeg Fizyczny 14.02.2013 003.jpeg Fizyczny 14.02.2013 005.jpeg Fizyczny 14.02.2013 006.jpeg

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla gimnazjów 13 lutego 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest wykrywanie uzdolnień młodzieży, popularyzowanie geografii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz rozwijanie zainteresowań geograficznych. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 14 uczniów z Gimnazjum w Korfantowie i Gimnazjum w Ścinawie Małej. Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Anna Szejdewik, Członkowie: Jolanta Woźniak, Ewa Sopel i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:
 
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
58 %
Jolanta Woźniak
2.
Daniel Wajdziak
G Ścinawa Mała
51 %
Jolanta Woźniak
3.
Przemysław Rembacz
G Ścinawa Mała
51 %
Jolanta Woźniak
4.
Małgorzata Bryja
G Ścinawa Mała
49 %
Jolanta Woźniak
5.
Klaudia Simon
G Ścinawa Mała
47 %
Jolanta Woźniak
6.
Justyna Bidzińska
G Korfantów
43 %
Anna Szejdewik
7.
Marta Bieda
G Korfantów
42 %
Anna Szejdewik
8.
Wojciech Pieczara
G Ścinawa Mała
41 %
Jolanta Woźniak
9.
Klaudia Faltyn
G Ścinawa Mała
39 %
Jolanta Woźniak
10.
Barbara Purat
G Ścinawa Mała
34 %
Jolanta Woźniak
11.
Sebastian Karwat
G Korfantów
31 %
Anna Szejdewik
12.
Paweł Słowik
G Ścinawa Mała
31 %
Jolanta Woźniak
13.
Aleksandra Gąsiorek
G Ścinawa Mała
27 %
Jolanta Woźniak
14.
Adam Kolanko
G Ścinawa Mała
26 %
Jolanta Woźniak
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
  geograficzny G 002.jpeg geograficzny G 003.jpeg geograficzny G 005.jpeg geograficzny G 010.jpeg

Wojewódzki Konkurs Techniczny dla gimnazjów – 11 lutego 2013 r.
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką, podniesienie poziomu nauczania techniki i kultury technicznej młodzieży, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej, propagowanie działalności technicznej uczniów. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 2 uczniów (Gimnazjum w Korfantowie i Gimnazjum w Ścinawie Małej). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Piotr Krzywicki, Członkowie: Teresa Michel i Grzegorz Łaszczewski.
Osiągnięcia laureatów:
 
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Ilona Mrozek-Gliszczyńska
G Korfantów
77%
Grzegorz Łaszczewski
2.
Przemysław Rembacz
G Ścinawa Mała
49,5%
Teresa Michel
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
 

  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
dla szkół podstawowych – 25 stycznia 2013 r.

 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności oraz podniesienie umiejętności językowych. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięły udział 3 szkoły podstawowe (Korfantów, Ścinawa Mała i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Oleksandra Yatsyga, Członkowie: Monika Radom i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Michał Szczepaniak
ZSP Korfantów
62,5%
Ewa Walczak
2.
Julia Adamowicz
ZSP Korfantów
62,5%
Ewa Walczak
3.
Tomasz Misztal
ZSP Korfantów
60%
Ewa Walczak
4.
Antoni Misztal
ZSP Korfantów
52,5%
Ewa Walczak
5.
Marek Kłonowski
ZSP Korfantów
52,5%
Ewa Walczak
6.
Amadeusz Kobos
ZSP Ścinawa Mała
47,5%
Monika Radom
7.
Jacek Krzympiec
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży – SP we Włodarach
45%
Izabela Durejko
8.
Izabela Dziedzic
ZSP Korfantów
45%
Ewa Walczak
9.
Katarzyna Malinowska
ZSP Korfantów
30%
Ewa Walczak
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

  angielski SP (2).jpeg angielski SP (3).jpeg angielski SP (5).jpeg angielski SP (7).jpeg
 

  Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla szkół podstawowych – 24 stycznia 2013 r.

 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, ujawnianie talentów stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 9 uczniów z czterech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała, Przechód i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Mirecka, Członkowie: Teresa Michel i Grzegorz Łaszczewski .
a oto osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Tomasz Misztal
ZSP Korfantów
85%
Aleksandra Mirecka
2.
Antoni Misztal
ZSP Korfantów
80%
Aleksandra Mirecka
3.
Wojciech Warchoł
ZSP Ścinawa Mała
65%
Teresa Michel
4.
Marek Krzympiec
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży – SP we Włodarach
40%
Bata Urzędowska
5.
Bartłomiej Wodziński
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży – SP we Włodarach
37,5%
Bata Urzędowska
6.
Jakub Holek
ZSP Przechód
32,5%
Grzegorz Łaszczewski
7.
Aleksandra Rembacz
ZSP Ścinawa Mała
32,5%
Teresa Michel
8.
Katarzyna Grabarczyk
ZSP Ścinawa Mała
27,5%
Teresa Michel
9.
Adam Strombek
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży – SP we Włodarach
27,5%
Bata Urzędowska
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Komisja Gminna wytypowała Tomasza Misztala, który uzyskał 85% poprawnych odpowiedzi.

  matematyczny 003.jpeg matematyczny 004.jpeg matematyczny 006.jpeg matematyczny 008.jpeg

  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
dla gimnazjów – 23 stycznia 2013 r.

 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, podniesienie poziomu umiejętności językowych. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 5 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodnicząca: Oleksandra Yatsyga, Członkowie: Monika Radom i Justyna Seman.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Patrycja Brodkorb
G Korfantów
51%
Oleksandra Yatsyga
2.
Jędrzej Błaszczuk
G Korfantów
45%
Monika Radom
3.
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
43%
Justyna Seman
4.
Ewelina Pindel
G Ścinawa Mała
39%
Justyna Seman
5.
Małgorzata Bryja
G Ścinawa Mała
30%
Justyna Seman
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

  angielski.jpeg angielski (2).jpeg ang.jpeg ang (1).jpeg


 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego  
dla gimnazjów – 22 stycznia 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej oraz pogłębianie wiedzy o Niemczech, Niemcach i Śląsku Opolskim. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 11 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Justyna Kuśnierz, Członkowie: Jadwiga Martyna i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Denis Brzank
G Korfantów
81%
Patrycja Magiera
2.
Nikola Piętka
G Korfantów
79%
Patrycja Magiera
3.
Konrad Adolf
G Korfantów
77%
Patrycja Magiera
4.
Samuel Spicki
G Korfantów
72%
Patrycja Magiera
6.
Rafał Spyra
G Korfantów
63%
Patrycja Magiera
7.
Sonia Kumala
G Ścinawa Mała
63%
Justyna Kuśnierz
8.
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
63%
Justyna Kuśnierz
9.
Klaudia Faltyn
G Ścinawa Mała
61%
Justyna Kuśnierz
10.
Rafał Reszka
G Korfantów
60%
Patrycja Magiera
11.
Fabian Nowotny
G Korfantów
55%
Patrycja Magiera
12.
Barbara Purat
G Ścinawa Mała
48%
Justyna Kuśnierz
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
 
  niemiecki (1).jpeg niemiecki (2).jpeg niemiecki (5).jpeg niemiecki (8).jpeg
 
 

  Wojewódzki Konkurs Techniczny  
dla szkół podstawowych – 21 stycznia 2013 r.

 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką, podniesienie poziomu nauczania techniki i kultury technicznej młodzieży, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej, propagowanie działalności technicznej uczniów. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wziął udział 1 uczeń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie. Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Piotr Krzywicki, Członkowie: Jolanta Grzegorzewicz i Aneta Ceglarek.
Osiągnięcia laureatów:
 
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Marek Kłonowski
ZSP Korfantów
64%
Piotr Krzywicki
Z uwagi na fakt, że uczestnik nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nie wytypowała go do eliminacji wojewódzkich.
  techniczny SP 003.jpeg techniczny SP 004.jpeg

 Wojewódzki Konkurs Historyczny
dla gimnazjów – 18 stycznia 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, kształtowanie szacunku wobec historii. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 11 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Katarzyna Sokół, Członkowie: Agnieszka Pieczara i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Justyna Smolnicka
G Ścinawa Mała
59%
Agnieszka Pieczara
2.
Marcin Świerczewski
G Korfantów
50%
Katarzyna Sokół
3.
Aleksandra Małysiak
G Ścinawa Mała
47%
Agnieszka Pieczara
4.
Justyna Bidzińska
G Korfantów
41%
Katarzyna Sokół
5.
Sebastian Karwat
G Korfantów
39%
Katarzyna Sokół
6.
Kamil Kruczkiewicz
G Korfantów
37%
Katarzyna Sokół
7.
Dominik Paszkowski
G Korfantów
35%
Katarzyna Sokół
8.
Krzysztof Sporek
G Korfantów
32%
Katarzyna Sokół
9.
Krzysztof Wilk
G Ścinawa Mała
28%
Agnieszka Pieczara
10.
Przemysław Rembacz
G Ścinawa Mała
26%
Agnieszka Pieczara
11
Piotr Łoboz
G Ścinawa Mała
21%
Agnieszka Pieczara
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

  historyczny G 002.jpeg historyczny G 003.jpeg historyczny G 006.jpeg przyrodniczy sP 013.jpeg

 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla szkół podstawowych – 16 stycznia 2013 r.

 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu nauczania przyrody poprzez popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, propagowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i poszanowaniu przyrody. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 10 uczniów z czterech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała, Włodary i Przechód). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie: Przewodniczący: Anna Szejdewik, Członkowie: Dorota Łapot i Ewa Sopel.
Osiągnięcia laureatów:

Miejsce
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
I miejsce
Tomasz Misztal
ZSP Korfantów
85%
Anna Szejdewik
II miejsce
Aleksandra Rembacz
ZSP Ścinawa Mała
65%
Ewa Sopel
 
III miejsce
Marek Kłonowski
ZSP Korfantów
60%
Anna Szejdewik
Antoni Misztal
ZSP Korfantów
60%
Anna Szejdewik
Szymon Przyklenk
ZSP Przechód
60%
Dorota Łapot
 
IV miejsce
Patrycja Dobrowolska
ZSP Ścinawa Mała
55%
Ewa Sopel
Michał Szczepaniak
ZSP Korfantów
55%
Anna Szejdewik
V miejsce
Izabela Dziedzic
ZSP Korfantów
50%
Anna Szejdewik
 
VI miejsce
Patrycja Krypel
ZSP Ścinawa Mała
40%
Ewa Sopel
Jacek Krzympiec
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży
SP we Włodarach
40%
Marcin Konarski
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Komisja Gminna wytypowała Tomasza Misztala, który uzyskał 85% poprawnych odpowiedzi.

 

  przyrodniczy sP 001.jpeg przyrodniczy sP 004.jpeg przyrodniczy sP 006.jpeg przyrodniczy sP 008.jpeg przyrodniczy sP 010.jpeg

 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny  
dla szkół podstawowych – 14 stycznia 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych już na etapie klas IV-VI szkoły podstawowej. Popularyzowanie języka polskiego i ujawnianie talentów polonistycznych uczniów. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 10 uczniów z czterech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała, Przechód i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Agnieszka Andrejszyn Członkowie: Aurelia Walczuk i Józefa Frukacz.
Osiągnięcia laureatów:
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Tomasz Misztal
ZSP Korfantów
75,5%
Agnieszka Andrejszyn
2.
Patrycja Dobrowolska
ZSP Ścinawa Mała
62%
Józefa Frukacz
3.
Antoni Misztal
ZSP Korfantów
60%
Agnieszka Andrejszyn
4.
 
Marek Kłonowski
ZSP Korfantów
60%
Agnieszka Andrejszyn
5.
Julia Adamowicz
ZSP Korfantów
53%
Agnieszka Andrejszyn
6.
Marta Wilk
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży – SP we Włodarach
49%
Bożena Porąbka
7.
Izabela Dziedzic
ZSP Korfantów
49%
Agnieszka Andrejszyn
8.
Jesika Bota
ZSP Przechód
40%
Aurelia Walczuk
9.
Katarzyna Grabarczyk
ZSP Ścinawa Mała
38%
Józefa Frukacz
10.
Michał Szczepaniak
ZSP Korfantów
26,5%
Agnieszka Andrejszyn
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
 

polonistyczny sP 002.jpeg polonistyczny sP 003.jpeg polonistyczny sP 006.jpeg polonistyczny sP 009.jpeg


 Wojewódzki Konkurs Historyczny
dla szkół podstawowych – 11 stycznia 2013 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, kształtowanie szacunku wobec historii. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 6 uczniów z czterech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała, Przechód i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Wiesław Król, Członkowie: Andrzej Kruczkiewicz i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Antoni Misztal
ZSP Korfantów
92%
Wiesław Król
2.
Tomasz Misztal
ZSP Korfantów
90%
Wiesław Król
3.
Kacper Koral
ZSP Przechód
71%
Andrzej Kruczkiewicz
4.
Jacek Krzympiec
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Szkoła Podstawowa we Włodarach
69%
Agnieszka Synowiec
5.
Patrycja Dobrowolska
ZSP Ścinawa Mała
66%
Joanna Beśka
6.
Daniel Lazar
ZSP Przechód
45%
Andrzej Kruczkiewicz
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Komisja Gminna wytypowała Antoniego Misztala, który uzyskał 92% poprawnych odpowiedzi oraz Tomasza Misztala, który uzyskał 90% poprawnych odpowiedzi

  historyczny sP 001.jpeg historyczny sP 006.jpeg historyczny sP 008.jpeg historyczny sP 009.jpeg

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego  
dla szkół podstawowych – 8 stycznia 2013 r.

 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej oraz pogłębianie wiedzy o Niemczech i Śląsku Opolskim. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 8 uczniów z trzech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała, Przechód).  Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Justyna Kuśnierz, Członkowie: Monika Wójcik i Angelika Żabińska.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Vanessa Korgiel
ZSP Przechód
81,25%
Monika Wójcik
2.
Patrycja Dobrowolska
ZSP Ścinawa Mała
61%
Justyna Kuśnierz
3.
Oliwia Hauzer
ZSP Ścinawa Mała
58,5%
Justyna Kuśnierz
4.
Julia Hetmańska
ZSP Korfantów
56%
Angelika Żabińska
5.
Tomasz Stankala
ZSP Korfantów
56%
Angelika Żabińska
6.
Oliwia Krzemianowska
ZSP Ścinawa Mała
48,5%
Justyna Kuśnierz
7.
Aleksandra Rembacz
ZSP Ścinawa Mała
35%
Justyna Kuśnierz
8.
Julia Przyklenk
ZSP Przechód
31%
Monika Wójcik
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 

Niemiecki SP 002.jpeg Niemiecki SP 003.jpeg Niemiecki SP 004.jpeg Niemiecki SP 006.jpeg Niemiecki SP 007.jpeg