Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 18-01-2013 13:32

Nowy podział Gminy na okręgi i obwody wyborcze

Informacja dla Mieszkańców Gminy Korfantów

Głosowanie po nowemu: gdzie głosujemy i od kiedy ….

głosowanie po nowemu.jpeg Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Korfantowie Nr XXVII/189/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym i Nr XXIX/215/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i numerów siedzib obwodowych komisji począwszy od nowej kadencji Rady Miejskiej w Korfantowie (2014-2018) - do wyborów jakie przeprowadzone zostaną w okresie jesienno-zimowym w 2014 r. zastosowanie będzie miał nowy podział Gminy na okręgi i obwody wyborcze.
Konieczność podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze to efekt wejścia w życie w 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy. Ustawa ta określiła m.in. nowy system wyborczy w wyborach do organów stanowiących gmin. Zgodnie z niniejszą ustawą w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.
Konsekwencją podjęcia przez Radę wspomnianej wyżej uchwały stało się dokonanie podziału Gminy Korfantów na obwody wyborcze oraz ustalenie ich siedzib, które nastąpiło w grudniu 2012 r.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią uchwał zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.korfantow.pl lub podsumowania ich treści w tabeli zamieszczonej poniżej.

Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu
Liczba wybieranych radnych
Siedziba obwodowej   komisji wyborczej i jej numer
1.
Miasto Korfantów ulice: 3 Maja, Cmentarna, Dolna, Fabryczna, Jana Kilińskiego, Lipowa, Łąkowa, Na Grobli, Niemodlińska, Nowa, Nyska, Opolska, Piastowska, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Stawowa, Szkolna, Ulianówka, Wyzwolenia
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
 
 
Siedziba : Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Rynek 10
2.
Miasto Korfantów ulice: Marii Dąbrowskiej, Działkowa, Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, Zygmunta Krasińskiego, Kwiatowa, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Prudnicka, Bolesława Prusa, Rzemieślnicza, Juliusza Słowackiego Targowa, Gabrieli Zapolskiej
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
 
 
Siedziba : Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Rynek 10
3.
Miasto Korfantów ulice: Długa, Grodzka, Tadeusza Kościuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Plac Wolności, Władysława Reymonta, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Spacerowa Zielna Stefana Żeromskiego
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
 
Siedziba : Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Rynek 10
4.
Sołectwa: Kuropas, Niesiebędowice, Myszowice, Wielkie Łąki, Rynarcice
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
 
Siedziba : Gimnazjum w Korfantowie
ul. Adama Mickiewicza 1
 
5.
Sołectwa: Puszyna, Rączka
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
 
Siedziba : Gimnazjum w Korfantowie
ul. Adama Mickiewicza 1
 
6.
Sołectwa: Piechocice, Stara Jamka, Włostowa
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
 
Siedziba : Gimnazjum w Korfantowie
ul. Adama Mickiewicza 1
 
7.
Sołectwa: Borek, Kuźnica Ligocka
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
 
Siedziba: Kuźnica Ligocka nr 29
świetlica wiejska
 
8.
Sołectwo Przechód
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
 
Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przechodzie nr 239
 
9.
Sołectwo Rzymkowice
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
 
Siedziba: Rzymkowice 152a
świetlica wiejska
 
10.
Sołectwa: Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
 
Siedziba: Przydroże Małe nr 55
Świetlica wiejska
 
11.
Sołectwo Ścinawa Mała
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
 
Siedziba: Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej w Ścinawie Małej, ul. Rynek 45c
 
12.
Sołectwa: Ścinawa Nyska, Jegielnica
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
 
Siedziba: Wiejski Dom Kultury
Ścinawa Nyska, ul. Nyska 21
 
13.
Sołectwo Gryżów
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
 
Siedziba: Wiejski Dom Kultury
Ścinawa Nyska, ul. Nyska 21
 
14.
Sołectwo Węża
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
 
Siedziba: Wiejski Dom Kultury
Ścinawa Nyska, ul. Nyska 21
 
15.
Sołectwo Włodary
 
1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9
 
Szkoła Podstawowa we Włodarach
ul. Szkolna 1
 
 

 Opracowała E. Siwek