Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 24-01-2013 09:55

Kwalifikacja wojskowa w 2013 r.

Informujemy, że Wojewoda Opolski 21 stycznia 2013 r. na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. nr 202, poz. 1566 ze zmianą), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 321) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1358) ogłosił, że w okresie od 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r. przeprowadzona zostania kwalifikacja wojskowa na terenie województwa opolskiego.
 
Kwalifikacji wojskowej podlegają w szczególności:
  • Mężczyźni urodzeni w 1994 r.,
  • Mężczyźni urodzeni w latach 1989 – 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • Kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji , które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
 
Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w rozplakatowanych obwieszczeniach.
 
Osoby z terenu gminy Korfantów stawiają się do kwalifikacji wojskowej w siedzibie
 
POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W NYSIE
UL. MARIACKA 6
48-317 NYSA
 
w terminach od 4 marca do 24 kwietnia 2013 r.
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
 
Osoby, które nie dopełnią obowiązku poddania się kwalifikacji wojskowej wynikającego z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP lub przepisów wydanych na jej podstawie, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 244 ww. ustawy.
 
Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskim Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 77 4343820 wew. 33.