Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 11-02-2013 15:01

Ruszyła realizacja projektu „GMINA KORFANTÓW – TU I TERAZ” – EDYCJA CYKLICZNEGO WYDAWNICTWA PROMUJĄCEGO ZASOBY LOKALNE

logo.jpeg

Realizacja operacji, na którą została przyznana pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ma na celu promocję aktywności społeczności lokalnej, zasobów turystycznych, lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz produktów i usług lokalnych Gminy Korfantów w cyklicznym wydawnictwie "GMINA KORFANTÓW - TU I TERAZ".

Wydawnictwo będzie rozpowszechniane nieodpłatnie w sołectwach i w mieście, w tym również w budynkach Urzędu Miejskiego w nakładzie 1000 egzemplarzy. W publikacji promowane będą wszystkie lokalne zasoby, tj. obszary ważne ze względu na rozwój gminy i całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Oprócz informacji powyższych, ważne będzie przedstawienie faktycznego ich wykorzystania w życiu pojedynczej osoby, grupy, gminy. Będzie to także szeroka forma promocji zarówno walorów materialnych jak i ludzi, którzy wykorzystują je w swojej pracy, pasji, codziennym życiu.

Ogólna wartość projektu wynosi 31 200,00 zł z czego kwota pomocy z PROW stanowi 80 % kwoty ogólnej i opiewa na kwotę 24 960,00 zł.

Wydawnictwo jest cykliczne i będzie się ukazywać raz w miesiącu do grudnia 2013 roku.

Zachęcamy do zapoznawania się z treścią wydawnictwa oraz śledzenia wydarzeń odbywających się w naszej społeczności.

Do pobrania: PDFGmina Korfantów - tu i teraz (588,35KB) (wersja elektroniczna)