Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 01-03-2013 15:24

Informacja o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

2013-02-22 chem g 008.jpeg  27 lutego br. już po raz XXXI obradowali radni Rady Miejskiej w Korfantowie w wyjątkowym, ustawowym   15 osobowym składzie!

 Początek sesji zdominowały sprawy stanu dróg powiatowych znajdujących się w granicach Gminy Korfantów, a to za sprawą obecności zaproszonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie Pana Tadeusza Dziubandowskiego- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie. Radni korzystając z jego przybycia zgłosili szereg uwag co do stanu technicznego dróg znajdujących się w każdej z naszych miejscowości. Potrzeb, jak każdy z uczestników sesji mógł zauważyć, było zdecydowanie więcej, aniżeli środków na remonty jakimi dysponuje cały Zarząd (ok. 8 mln. zł rocznie), a biorąc pod uwagę długość dróg tylko w naszej gminie to remonty wszystkich dróg zakończyłyby się za kilkanaście lat.
Nie mniej jednak Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie na terenie gminy planuje w najbliższym czasie zrealizować  remont drogi  przez  Kuropas na odcinku ok. 600m, remont chodników (w niewielkim zakresie) w Węży i w Puszynie. Dodatkowo na drogach powiatowych planuje przeprowadzenie wycinki drzew położonych w obrębie pasa drogowego. Zarząd dąży także do poprawy oznakowania pionowego i poziomego w Korfantowie ponadto prowadzić będzie tzw. remonty cząstkowe.
                 Kolejna część obrad skupiła się na wysłuchaniu przygotowanego  przez Panią Małgorzatę Janiak w imieniu Burmistrza Korfantowa sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok, przyjęcia przez Radę Miejską w Korfantowie programu podobnego na rok bieżący oraz przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.
                 W dalszej części obrad Rada zadecydowała m.in. o :
  • wprowadzeniu zmian do wieloletniej prognozy finansowej, budżetu i w budżecie;
  • wyodrębnieniu w budżecie na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki;
  • zwiększeniu ilości sołectw biorących udział w programie Odnowa wsi w województwie opolskim poprzez uwzględnienie chęci Przydroża Wielkiego do uczestnictwa w nim;
  • warunkach na jakich prowadzona w gminie jest odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  • zmianie treści deklaracji o wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańca za gospodarowanie odpadami;
  • wystosowaniu apelu do Prezydenta RP w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany terminu wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji.
 
 
Miłym akcentem w trakcie obrad było przekazanie przez Pana Mariusza Żabińskiego podziękowań dla Burmistrza Korfantowa, Rady Miejskiej, Dyrektor Gimnazjum w Korfantowie, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektora MGOKSiR podziękowań za pomoc w realizacji zadań sekcji lekkoatletycznej LUKS MGOKSiR.

2013-02-22 chem g 009.jpeg 2013-02-22 chem g 010.jpeg 2013-02-22 chem g 011.jpeg 2013-02-22 chem g 012.jpeg   2013-02-22 chem g 013.jpeg 2013-02-22 chem g 014.jpeg 2013-02-22 chem g 015.jpeg 2013-02-22 chem g 016.jpeg 2013-02-22 chem g 017.jpeg 2013-02-22 chem g 018.jpeg 2013-02-22 chem g 019.jpeg