Dziś są imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Wybierz język:
 12-03-2013 12:16

Ruszają prace budowlane na obiekcie zabytkowej remizy w Korfantowie

logo.jpeg
 

W lutym 2013 r. wyłoniony został wykonawca dla zadania pn. ”Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie”, realizowanego w ramach projektu „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KURNATOWSKI z Nysy.

W ramach zadania wykonana zostanie rewaloryzacja zabytkowego budynku (wpisanego w rejestrze zabytków województwa opolskiego pod nr 2030/77) z przystosowaniem na potrzeby centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego (w tym biblioteka i czytelnia) przy jednoczesnym poszerzeniu obiektu w kierunku zachodnim (parterowa zabudowa kanału) oraz w kierunku południowym (nowa ściana szczytowa na nowym fundamencie – przesunięcie obiektu o ok. 1,1 m). Na parterze przewidziano salę biblioteczną, hol ekspozycyjny, kotłownię gazową, węzeł sanitarny, komunikację wewnętrzną. Na piętrze obiektu zaprojektowano czytelnię z wydzieloną salą komputerową, pomieszczenia biurowo-gospodarcze, węzeł sanitarny i komunikację wewnętrzną. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z zawartą umową teren budowy zostanie przekazany wykonawcy do 13.03.2013 r. a prace remontowo budowlane na obiekcie prowadzone będą do 30.11.2013r.
Ogólna wartość robót budowlanych wynosi brutto 1 416 503,06 zł.

W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną również prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz zakup wraz z montażem sprzętu i wyposażenia obiektu.
Przypominamy, że dofinansowanie przedmiotowego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 opiewa na kwotę 1 010 907,21 zł.

 

 

AS/ŁB