Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 19-03-2013 09:06

Obwieszczenie

Na podstawie § 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Korfantowie zwołuję Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki, które odbędzie się dnia 29 marca 2013 roku o godz. 9-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Korfantowie ul. Rynek

Porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 r:
  - Zarządu
  - Komisji Rewizyjnej
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r i udzielenie Zarządowi absolutorium 
 5. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej na następną kadencję 
 6. Uchwalenie planu pracy na 2013 r.
 7. Uchwalenie planu finansowego na 2013 r.
 8. Podjęcie uchwały o wysokości składki udziałowej za 1 hektar fizyczny w 2013 r.
 9. Dyskusja. 
 10. Wolne wnioski. 
 11. Zakończenie Zgromadzenia.

   

Korfantów,12 marca 2013r.

Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej
(-) Krzysztof Gąsior