Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 20-03-2013 12:42

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę 487 koszulek oraz materiałów biurowych dla uczestników projektu „Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Więcej informacji: