Dziś są imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława
Wybierz język:
 09-04-2013 14:55

Informacja o konkursach na realizację zadań publicznych

W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono oraz rozstrzygnięto następujące konkursy:

 • Ogłoszenie konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz naboru do komisji konkursowej
  więcej >> 
   
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu 
  więcej >>


   
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 
  więcej >>


   
 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
  więcej >>


   
 • Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
  więcej >>


   
 • Konkurs ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu 
  więcej >>


   
 • Otwarty konkurs ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej na realizację zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
  więcej >>