Dziś są imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Wybierz język:
 03-04-2013 14:17

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI) we współpracy z Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (COIE w OCRG), Regionalnym Punktem Konsultacyjnym Krajowego Systemu Usług (PK KSU) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu i Opolskim Oddziałem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaprasza przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania wsparcia w ramach:

  • Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń,
  • usług świadczonych przez COIE w OCRG dot. możliwości inwestycyjnych dla MŚP w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie województwa opolskiego oraz wsparcia eksportowego dla MŚP,
  • usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez PK KSU,
  • oferty BGK w formie gwarancji de minimis dla przedsiębiorców.


Spotkanie będzie miało miejsce 16 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali A Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu.
Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami uzyskania zarówno bezzwrotnego, jak i zwrotnego wsparcia na rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem ww. działań/świadczeniem ww. usług.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 9 kwietnia 2013 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie zostaną o tym powiadomione drogą telefoniczną i/lub elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GPI pod numerem telefonu 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: .