Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 25-04-2013 12:14

Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej

DSC07222.jpeg Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2013r. bez wątpienia pozostaną w pamięci na długo zarówno mieszkańców części gminy jak także samych radnych.
             Pomimo tego, że główną tematyką sesji była ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów, którą ciekawie przedstawiali zaproszeni goście w osobach:
- Pana Arkadiusza Kuśmierskiego- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie;
 - Pana Andrzeja Synowca- Komendanta Powiatowego Policji w Nysie;
- Pana Jerzego Bracichowicza- Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie oraz w imieniu Burmistrza Korfantowa Pana Łukasza Borsuka - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, to nie one zdominowały obrady.
             Jednak już od początku posiedzenia Rady każdy z obecnych czuł, że to nie stan bezpieczeństwa, ani ochrona przeciwpowodziowa są  najważniejszym tematem sesji, a …projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej. Wiadomo, że sprawa ta bardzo dzieliła radnych, którzy od ubiegłego roku pomimo wyczerpujących uzasadnień ze strony Burmistrza Korfantowa oraz faktu wybudowania, nowoczesnego obiektu dydaktycznego w Korfantowie, który wraz z halą i bieżniami stanowią jeden z najpiękniejszych kompleksów edukacyjnych w regionie nie zmieniali z różnych przyczyn swojego zdania, co w konsekwencji prowadziło do utrzymania  ścinawskiego gimnazjum przez kolejne lata mimo, że w przyszłym roku do placówki tej uczęszczać miało  zaledwie 67 uczniów, z czego 38 dzieci było ze Ścinawy Małej i Nyskiej.
             Na uwagę w tej sprawie zasługuje fakt, że gmina nie proponowała uczniom gorszych warunków nauczania, a dostęp do bazy szkolnej o której większość placówek z Powiatu Nyskiego i Prudnickiego w randze gimnazjum może obecnie marzyć.  Opinia Opolskiego Kuratora Oświaty co do likwidacji tej placówki również była pozytywna stąd niezrozumiałe dla większości zarówno władz jak i samych rodziców dzieci, którzy jednak chcieli, aby ich dzieci uczęszczały do takiego obiektu, a które z powodu nieprzyjemnych ewentualnych reperkusji nie wybijały się ponad garstkę rodziców sprzeciwiających się tej likwidacji była utrzymująca się negatywna decyzja  radnych w poprzednich głosowaniach.
             Dojrzała, przemyślana i jednocześnie trudna decyzja co do likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej stała się w faktem. Zwykłą większością głosów Rada podjęła uchwałę o likwidacji lub jak woli większość połączenia gimnazjalistów z terenu całej gminy i zapewnienia im jednakowych, równych warunków nauczania jest priorytetem, który przyświecał reformie edukacji gminnej już od 1999 roku, a który dopiero  na koniec kadencji może się ziścić.
             Na barkach gminy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia dojazdu dla uczniów z obwodu gimnazjum w Ścinawie Małej, tak żeby był on jak najmniej uciążliwy dla nich samych, choć należy mieć na względzie także to, że odległość pomiędzy tymi obiektami dydaktycznymi nie jest trudna do przebycia zwłaszcza, że dzieci te mają 14  i więcej lat, co nie przesądza o tym, że są dorosłe i nadal wymagają opieki nauczycieli pod których pieczą znajdą się w czasie nieobecności w domu.
             Mając na celu dobro przede wszystkim dzieci, ich dalszy rozwój intelektualny, fizyczny wspólnie postarajmy się o to, aby wszyscy uczniowie znaleźli się w naszej gminie i korzystali z dóbr edukacyjnych zapewnionych przez samorząd.
             Rada podjęła także wszystkie inne uchwały zaproponowane w porządku obrad w tym zdecydowała się na przejęcie przez gminę od właścicieli obowiązku  zapewnienia pojemników na odpady, zatem mieszkańcy nie będą obarczeni  tym obowiązkiem oraz doprecyzowała zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
 
Poniżej kilka zdjęć z obrad sesji.

DSC07219.jpeg DSC07220.jpeg DSC07221.jpeg DSC07223.jpeg DSC07224.jpeg DSC07225.jpeg DSC07226.jpeg