Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 15-04-2013 09:28

Kontynuacja projektu systemowego w ramach realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

projekty 010.jpeg Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej prezentujemy uczestników na zajęciach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej.

j.polski 1.jpeg j.polski.jpeg P3260780.jpeg P3260787.jpeg P3260799.jpeg P3260803.jpeg P3260818.jpeg P3260830.jpeg projekty 001.jpeg projekty 002.jpeg projekty 003.jpeg projekty 004.jpeg projekty 005.jpeg projekty 006.jpeg projekty 007.jpeg projekty 008.jpeg projekty 009.jpeg projekty 012.jpeg projekty 013.jpeg projekty 014.jpeg projekty 015.jpeg projekty 017.jpeg projekty 018.jpeg projekty 019.jpeg projekty 020.jpeg projekty 021.jpeg projekty 025.jpeg projekty 029.jpeg projekty 030.jpeg projekty 031.jpeg projekty 032.jpeg projekty 033.jpeg projekty 034.jpeg projekty 035.jpeg projekty 038.jpeg projekty 039.jpeg projekty 040.jpeg