Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 08-05-2013 15:23

Konwent sołtysów

DSC07437.jpeg Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich byli gośćmi Sekretarza Gminy oraz sołtysów uczestniczących w comiesięcznym spotkaniu.
             Kompendium wiedzy dotyczącej form pomocy dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez jednostkę powiatową przedstawiła Pani Irena Kłakowicz- dyrektor placówki. Zachęcając jednocześnie do skorzystania z dostępnych usług dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wśród najważniejszych form należy wymienić dofinansowanie do:
  • turnusów rehabilitacyjnych;
  • likwidacji barier architektonicznych (np. dostosowanie łazienek do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie 80%);
  • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych częściowo refundowanych przez NFZ;
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (dofinansowanie 60%);
  • sportu, kultury.
Pani Dyrektor poprosiła sołtysów, aby spróbowali dotrzeć do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,aby zachęcić ich do uczestnictwa w bardzo atrakcyjnych wyjazdach rehabilitacyjnych, bo corocznie bardzo dużo środków finansowych angażowanych  jest na ten cel, a niestety niewiele osób z nich korzysta.  Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowiańska 17,  na stronie internetowej www.pcprnysa.pl oraz pod nr tel. 77 4482610.
Pani I. Kłakowicz odniosła się także do realizowanego przez instytucję, którą kieruje programu ,,Aktywny samorząd” w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, oprogramowania, kursu prawa jazdy kat. oprzyrządowania samochodu, likwidacji barier w poruszaniu się- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  zakupu protezy kończyny itd.
 Dyrektor zachęcała także do tworzenia rodzin zastępczych przez osoby, które finansowo, a przede wszystkim opiekuńczo zdolne są do ponoszenia trudu wychowania dzieci.
            W dalszej części spotkania  bardzo interesującą możliwość aplikowania o granty przedstawili członkowie Stowarzyszenia LGD Bory Niemodlińskie, gdzie za ich pośrednictwem m.in.: stowarzyszenia, jednostki OSP, grupy nieformalne ubiegać się mogą o dofinansowanie w ramach programu ,,Działaj lokalnie” realizowanego przezAkademię Filantropii w Polsce, a finansowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Możliwe maksymalne dofinansowanie wynosi 6000,00 zł.
Wkład danej grupy, stowarzyszenia nie może być niższy niż 25% z których jedynie 5% mają stanowić środki finansowe. Wnioski składać można w terminie od 1 do 31 lipca br., a zadania powinny być realizowane w okresie od 1 września 2013r. do 30 marca 2014r.
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl lub pod nr tel. 77 4606-351, pracownicy stowarzyszenia służą także pomocą w wypełnianiu wniosków. Przykładowe zrealizowane projekty dostępne są na stronie www.dzialajlokalnie.pl
             Sekretarz Gminy-prowadzący naradę wyraził nadzieję, że przy tak atrakcyjnych warunkach finansowania w każdym sołectwie znajdą się grupy nieformalne lub stowarzyszenia, które wystąpią z wnioskiem o realizację projektu, który służyć będzie mieszkańcom oraz  ich aktywizował  i integrował.
            W trakcie spotkania omawiano także bieżące sprawy:
- z zakresu wdrażania znowelizowanych przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, które wejdą w życie od 1 lipca br. informując jednocześnie o stopniu zaawansowania prac związanych z pozyskiwaniem deklaracji od mieszkańców, ogłoszonym przetargiem na wybór firmy, która będzie obsługiwała gminę w zakresie wywozu śmieci;
- zbiórce tzw. elektrośmieci, która zostanie przeprowadzona w dniach 2-3.06.2013r. na terenie wszystkich miejscowości w gminie;
-Powiatowym Święcie Strażaka organizowanym 12.05.br. w Korfantowie-zachęcając do uczestnictwa w nim;
- niewielkich środach  finansowych przeznaczonych na remonty dróg dostępnych w budżecie gminy i ogromnych potrzebach  występujących w każdym z sołectw;
- organizacji prac społecznie użytecznych;
- dużego zużycia energii w świetlicach wiejskich zachęcając do oszczędzania środków gminnych wydatkowanych na ten cel.
 
Poniżej kilka zdjęć z narady.
 
DSC07431.jpeg DSC07433.jpeg DSC07434.jpeg DSC07435.jpeg DSC07436.jpeg