Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 13-05-2013 08:01

Pozytywnie o rozbudowie placu zabaw w Korfantowie

loga.gif

Informujemy Państwa, że wniosek o przyznanie pomocy, złożony przez Gminę Korfantów w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013, w dniu 12 marca 2013r., dotyczący operacji: „Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sportowo - zabawowych” został rozpatrzony pozytywnie. Wkrótce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostanie podpisana umowa przyznania pomocy.

Projekt obejmuje wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu oraz zakup urządzeń zabawowo – sportowych w celu doposażenia istniejącego już przyszkolnego placu zabaw w Korfantowie.

Rozbudowany oraz doposażony plac zabaw podobnie jak do tej pory będzie dostępny nieodpłatnie mieszkańcom Korfantowa. Realizacja tego zadania przyczyni się znacznie do poprawy estetyki tego miejsca, co - mamy nadzieję uczyni go bardziej atrakcyjnym w oczach odwiedzających, w tym naszych najmłodszych milusińskich.

Całość operacji została oszacowana na kwotę 30.012,00 zł, z czego w ramach przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów Gminie przyznano kwotę 19.520,00 zł.