Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 07-06-2013 15:20

Gimnazjaliści ze Ścinawy Małej i Korfantowa na Politechnice Opolskiej

S5003800.jpeg W ramach realizacji projektu pn. „Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież gimnazjalna uczestniczyła w zajęciach na Politechnice Opolskiej.

S5003985.jpeg S5003986.jpeg S5003987.jpeg S5003990.jpeg S5003991.jpeg S5003992.jpeg S5003764.jpeg S5003770.jpeg S5003785.jpeg S5003790.jpeg S5003791.jpeg   S5003807.jpeg S5003819.jpeg S5004006.jpeg S5004017.jpeg