Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 06-06-2013 13:10

Podpisano umowy o przyznanie pomocy w ramach Małych Projektów w ramach PROW 2007-2013

logo.jpeg

W dniu 05 czerwca 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostały podpisane umowy przyznania pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013.
Gminie Korfantów w imieniu, której umowę podpisywał Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa, przyznano pomoc na zadanie „Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sportowo - zabawowych”.
Całkowite koszty zadania wynoszą 30 012,00 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 19 520,00zł.
Przypominamy, że w ramach realizacji projektu wykonane zostaną prace związane z przygotowaniem terenu oraz zakupione będą urządzenia zabawowo – sportowe w celu doposażenia istniejącego już przyszkolnego placu zabaw w Korfantowie.
Zadanie przewidziane jest do realizacji do dnia 30.11.2014r.

Stanisław Szkolny – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie podpisał umowę przyznania pomocy na zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Puszynie”.
Całkowite koszty zadania wynoszą 13 639,76 zł. Kwota dofinansowania wynosi 9 004,77zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji do dnia 30.09.2013r.