Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 27-05-2013 14:53

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominam, że upłynął termin składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, wzywam i proszę jednocześnie, o niezwłoczne złożenie stosownej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
Niezłożenie deklaracji spowoduje wszczęcie postępowania o którym mowa w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku którego, zostanie wydana decyzja nakładająca na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalona po oszacowaniu średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.


Burmistrz Korfantowa