Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 14-08-2013 14:52

Inwestycje nowe i kontynuowane

  I. W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, realizowane jest zadanie pn. „modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przechodzie”. Został przeprowadzony przetarg na wykonanie tego zadania. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z firmą Instalacje Sanitarne c.o. i gaz Józef Barnert, 48-250 Głogówek ul. Rataja nr 11. Wartość prac wynikająca z umowy wynosi brutto 98 774, 25 tys. zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec września 2013 roku.
W ramach tego samego programu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na zadanie pn. „oświetlenie terenów publicznych w miejscowościach Korfantów, Włodary, Rzymkowice i Przechód”, w ilości 6 lamp solarnych parkowych.


DSC08788.jpeg   II. Obecnie prowadzone są roboty ogólnobudowlane na zadaniu własnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie na punkt przedszkolny”. Wykonawcą robót jest własny zakład budżetowy tj. ZGKiM w Korfantowie.
W nowych pomieszczeniach powstaną – na parterze sala zabaw, szatnia, węzeł sanitarny, ciągi komunikacyjne, klatka schodowa, osobne wejście do istniejącej kotłowni budynku szkoły. Szacowana wartość zamówienia wynikająca z zakresu prac wynosi brutto 261 065,22 tys. zł.

Poniżej kilka zdjęć.

DSC09016.jpeg DSC09023.jpeg DSC09218.jpeg DSC09512.jpeg DSC09547.jpeg